Firemní vizitka

Domat Control System s.r.o.

Domat Control System s.r.o.


U Panasonicu 376, 53006 Pardubice (Pardubický)
tel. 461100823
info@domat.cz
www.domat.cz


zaslat dotaz zpětDomat Control System poskytuje široké portfolio produktů a systémových řešení pro řízení budov, energetický management a měřicí a regulační techniku. Cílem společnosti je vyvíjet, vyrábět a dodávat řídicí systémy budov a průmyslové řídicí systémy v mezinárodním měřítku. Ve firmě klademe důraz na moderní technologie a komunikační standardy, vzdálený přístup k zařízením, spolehlivost a pružnost: vývoj je schopen rychlé reakce na požadavky zákazníků, což je u současných projektů základní předpoklad úspěšné realizace. Na všech úrovních systému jsou použity standardní a otevřené komunikační protokoly, signály a rozhraní. Proto je systém připraven pro širokou škálu integrovaných řešení.

Budovy a průmysl
Domat Control System představuje komplexní řešení pro řízení inteligentních budov, jejich energetické efektivity, správu dat a integraci informací z ostatních infrastrukturních systémů budovy (dodávka tepla a elektřiny, EZS, EPS atd.). Řídicí hardware i software je vyvíjen a vyráběn v ČR a chráněn průmyslovými vzory firmy Domat. Pracovníci firmy mají dlouholeté zkušenosti s projektování, instalací a servisem řídicích systémů budov a energetických řídicích systémů, a to v ČR i v zahraničí.

Energetika
Domat Solar System řídí energetické zdroje a monitoruje jejich funkce, zejména v oblasti OZE, včetně zpětného hlášení o přijmu pokynů, kde to vyžadují podmínky distributora. Může také komunikovat s řídicím systémem distributora protokolem podle EN 60870-5-104. Monitorovací systém sleduje činnost zdrojů na co nejnižší úrovni. Používá algoritmy pro detekci odchylek výkonů s vyloučením běžných vlivů okolí, jako je například zasněžení panelů u solárních elektráren, oblačnost nebo vysoká teplota panelů. Data jsou zpřístupněna přes Internet. Investoři tak mají zajištěnu řádnou funkci zdroje a servisní organizace okamžitý přehled o stavu technologií.

Obytné domy
Domat Home System slouží k řízení technologií v bytových a rodinných domech. Jednotlivá zařízení jsou připojena přes webové rozhraní k počítači uživatele, kde je možné v přehledné grafice nastavit a řídit soustavy domácího vytápění, chlazení, větrání, osvětlení i žaluzie. Systém je vhodný jak pro jednoduchá, tak pro složitá řešení s kombinací klasických a alternativních zdrojů (plynový kotel, tepelné čerpadlo a solární ohřev apod.). Díky komunikačním protokolům už na úrovni podstanic lze s minimálními náklady zaintegrovat rekuperační jednotky, klimatizaci, tepelná čerpadla, bazénové technologie, systémy řízení kotlů i další celky.

Domat ve světě
Domat Control System s.r.o. má sídlo v České republice, pobočku na Slovensku a aktivní zastoupení v dalších zemích: Belgii, Brazílii, Chorvatsku, Itálii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Malajsii, Německu, Nizozemsku, Polsku, Portugalsku, Rakousku, Rumunsku, Slovinsku a Švýcarsku.
Datum vložení: 2013/06/04 15:20:20 Datum modifikace: 2013/06/04 15:20:20

Jiné firmy z této kategoriePodívejte se na další naše stránky:
Control Engineering Czech Plant Engineering Czech Inteligentní budovy Trade Media International, s. r. o.